Produkt
Kanály
Platforma
Zákaznický portál
Firmy mají přístup k jejim vlastním portálům pro zákazníky.
Prohlédnout
Objevte všechny možnosti aplikace LiveAgent.
Ceník
Vyžádat demo
Zkušební verze

NetCrunch

Pro odesílání upozornění přímo do LiveAgenta jako tickety můžete využít službu NetCrunch. Nejprve však musíte nastavit integrační profil pro LiveAgent.

 • Pro nastavení klikněte v aplikaci NetCrunch nahoře na Monitoring > Integration Profiles.
 • Do editoru zadejte název nového integračního profilu a budete vyzváni k vložení API klíče. Zkopírujte váš API klíč z LiveAgenta do integračního profilu a uložte.
integration profiles

Co je Netcrunch?

NetCrunch je síťový monitorovací systém určený pro IT týmy podniků, které mají nezbytné vazby na digitální svět. Tento software vám umožňuje sledovat všechny klíčové operace související s vaší sítí, abyste mohli identifikovat závady a také umožňuje zlepšení výkonu.

Jak můžete NetCrunch využít?

Aby mohl NetCrunch využívat integraci, je nutné vytvořit skript s upozorněním nebo upravit již existující skript. Postupujte podle pokynů níže a zjistěte, jak vytvořit nový skript pro upozornění.

 • Klikněte na Monitoring > Alerting Escalation Scripts
 • V okně Alerting Scripts Windows klikněte na Add Alerting Script
 • Klikněte na Přidat a vyberte Akci k okamžitému spuštění
 • Klikněte na kartu Integrace a vyberte LiveAgent ticket
add action
 • Otevře se nové okno a NetCrunchi bude chvíli trvat, než načte vaše oddělení. Nyní vyberte oddělení, ve kterém mají být vytvářeny tickety. Pro lepší přehled je výhodné vytvořit samostatné oddělení pro tickety z NetCrunch. Zadejte také e-mail, který se zobrazí jako žadatel tohoto ticketu. Pokud budete chtít vytvořit individuální účet, ujistěte se, že se jedná o aktivní e-mail návštěvníka. Zadejte také e-mail podpory vašeho helpdesku, ale zajistěte, aby k tomuto e-mailu měl přístup „žadatel“.
 • Ujistěte se, že používáte správný profil a kliknutím na tlačítko Test otestujte odesílání ticketů do LiveAgenta. Zobrazí se malé okénko s testovacím postupem a pokud je vše správně nakonfigurováno, test skončí zprávou „Úspěšně provedeno“. Výsledkem je, že testovací ticket by se nyní měl objevit ve vašem Helpdesku v nakonfigurovaném oddělení.
ticket

Nicméně, operace "Vyřešit ticket" takto fungovat nebude. K otestovaní operace "Vyřešit ticket" musíte vytvořit varovný skript s operací "Otevřít ticket" jako Akce k okamžitému spuštění a operaci "Uzavřít ticket" jako Akci ke spuštění po uzavření výstrahy. Poté vyberte uzel a vytvořte výstrahu (například Monitorování zakázáno), abyste otestovali a přiřadili výstražný skript k této výstraze. Následující kroky vysvětlují, jak vytvořit upozornění „Node Monitoring Disabled“ pro jeden uzel.

 • Klikněte pravým tlačítkem na uzel, ve kterém chcete vytvořit upozornění
 • Vyberte Nastavení uzlu a v okně nastavení uzlu klikněte na Výstrahy a zprávy
 • Klikněte na Přidat výstrahu, vyberte kartu Základní a zvolte Sledování uzlů je zakázáno
 • Klepněte pravým tlačítkem na nové upozornění a vyberte Přiřadit předdefinovaný skript upozornění> Název vašeho skriptu
node monitoring settings

Pokud nyní aktivujete výstrahu (Zakázat monitorování uzlů), vytvoříte ticket. Pokud je toto upozornění uzavřeno (Monitorování uzlů povoleno), bude ticket komentován a vyřešen. Po připojení takového varovného skriptu k různým výstrahám bude NetCrunch posílat zprávy do LiveAgenta pokaždé, když se vygeneruje dané upozornění

ticket 2

Můžete také posílat tickety do různých oddělení. To lze provést vytvořením nového výstražného skriptu pro každé oddělení, aniž byste pokaždé museli vytvářet nový integrační profil. Nezapomeňte si skripty pro lepší přehled jasně pojmenovat

WebHooks nebo HTTP požadavek (obousměrná integrace)

LiveAgent Helpdesk je jednou z našich obousměrných integrací - to znamená, že můžete nakonfigurovat HTTP požadavek, který odesílá informace zpět na NetCrunch, když je ticket vyřešen v LiveAgentu, takže výstraha v NetCrunch je také uzavřena. Nevyřeší to problém, který výstrahu způsobil, ale uzavře výstrahu generovanou NetCrunch (tj. Uzel může být stále nedostupný, i když je výstraha uzavřena).

Abyste mohli takový požadavek z LiveAgentu dostávat, musíte nakonfigurovat přístupový klíč NetCrunch API. Chcete-li tak učinit, přejděte do integračního profilu LiveAgent a klikněte na „Otevřít správce API klíčů“. Zkopírujte URL WebHook adresu a nahraďte [Web_access_address] svou webovou přístupovou adresou (tj. https://123.456.789.0/ncinf/rest…).

api key manager

Přejděte do LiveAgentu, zvolte Nastavení > Automatizace > Pravidla a vytvořte nové pravidlo. Výstižně pravidlo pojmenujte a v poli Spustit když zvolte "stav ticketu změněn". Nyní definujte podmínky podobné těmto:

KDYŽ oddělení ticketu je (např.) NetCrunch A nový stav je Vyřešen.

edit rule

Nyní zvolte jako akci “požadavek protokolu HTTP” a přidejte URL s nahrazenou Web_Access_Address do pole pro URL. Vyberte metodu HTTP „POST“ a přidejte záhlaví “Content-Type:application/json”. Vložte tento kód do HTTP Body jako data k odeslání do NetCrunch:

{
 "ID": "{$conv_conversationid}",
 "status": "{$conv_status}",
 "subject": "{$conv_subject}",
 "closedBy": "{$last_in_ticket_agent_lastname}, {$last_in_ticket_agent_firstname}"
}
perform action

Uložte toto pravidlo automatizace. Nyní, když NetCrunch vytvoří ticket a v LiveAgentu jej agent vyřeší, výstraha se v NetCrunch zavře. Upozorňujeme, že problém může stále existovat, ale upozornění bude vyřešeno v reakci na akci LiveAgent.

rule
LiveAgent CZ s.r.o.
Zoubkova 548/45
Nový Lískovec
634 00 Brno
IČ: 07166753
DIČ: CZ07166753
© 2020 LiveAgent CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram