Produkt
Kanály
Platforma
Zákaznický portál
Firmy mají přístup k jejim vlastním portálům pro zákazníky.
Prohlédnout
Objevte všechny možnosti aplikace LiveAgent.
Ceník
Vyžádat demo
Zkušební verze

Zásady bezpečnosti aplikace LiveAgent

Více než 17 000 zákazníků svěřuje svá data společnosti LiveAgent. Bezpečnost dat je pro nás maximálně důležitá. Kombinujeme několik bezpečnostních prvků, abychom zajistili, že data našich zákazníků, zaměstnanců a veškeré obchodní údaje budou vždy chráněny, takže naši zákazníci mohou být v klidu, protože jejich data, včetně elektronické komunikace, jsou zabezpečena a jejich podniky jsou chráněny.

Bezpečnost produktu

Dvou-fázová autentifikace
2-stupňová verifikace zvyšuje bezpečnost vašeho účtu LiveAgent. Pokud máte povoleno ověřování pomocí dvou faktorů, každý pokus o přihlášení k vašemu účtu musí být doprovázen kódem, který jste vygenerovali v aplikaci Google Authenticator. Ověření ve dvou krocích pomáhá při ochraně před zneužitím neznámou osobou dokonce i v tom případě, že získá vaše heslo.

Kódování HTTPS
Všechny účty hostované prostřednictvím LiveAgent jsou spuštěny přes zabezpečené připojení pomocí protokolu HTTPS. Zabezpečený hypertextový přenosový protokol (HTTPS) je zabezpečená verze protokolu HTTP, přes který jsou odesílána data mezi vaším prohlížečem a webem, ke kterému jste připojeni. To znamená, že veškerá komunikace mezi vaším prohlížečem a programem LiveAgent je šifrována, včetně vaší chatové a e-mailové komunikace.

Zabezpečené úložiště uživatelských přihlašovacích údajů
Postupujeme podle nejmodernějších osvědčených metod pro ukládání a ochranu uživatelských přihlašovacích údajů a hesel v cloudu.

Omezení na IP adresy
Váš panel agenta aplikace LiveAgent Agent může být konfigurován tak, aby umožňoval přístup pouze z určitého okruhu IP adres.

Zabezpečení API (rozhraní pro programování aplikací)
Rozhraní LiveAgent REST API je omezeno na akreditované uživatele na základě uživatelského jména a hesla nebo uživatelského jména a tokenů API.

Filtrování SPAMu
LiveAgent nabízí vestavěný inteligentní spamový filtr, který se neustále učí a zlepšuje možnosti filtrování. 

Zabezpečení datového centra

Zajišťujeme důvěrnost a integritu vašich dat pomocí nejlépe osvědčených postupů v oboru. Servery LiveAgent jsou umístěny v zařízeních odpovídajících Tier IV nebo III +, PCI DSS, SSAE-16 nebo ISO 27001. Náš bezpečnostní tým neustále vydává bezpečnostní aktualizace a aktivně reaguje na bezpečnostní výstrahy a podobné události.

Fyzické zabezpečení

Zařízení

Umístění serverů

Servery LiveAgent jsou hostovány v zařízeních, které odpovídají Tier III + nebo IV nebo PCI DSS, SSAE-16 nebo ISO 27001. Zařízení datových center jsou napájena pomocí redundantních napájecích zdrojů, z nichž každý je vybaven UPS a záložními generátory. 

Zabezpečení na místě

Bezpečnostní zóny

Zařízení našeho datového centra jsou opatřena zabezpečeným obvodem s víceúrovňovými bezpečnostními zónami, chráněna bezpečnostní službou 24/7, kamerovým systémem CCTV, více faktorovou identifikací s biometrickým řízením přístupu, fyzickými zámky a bezpečnostními poplašnými zařízeními.

Monitorování

Monitorování serveru a zařízení

Všechny systémy pracovních sítí, síťová zařízení a obvody jsou neustále sledovány a logicky spravovány správci služby LiveAgent. Fyzické zabezpečení - napájení a připojení přes internet jsou umístěny za mřížovými dveřmi a služby poskytované Amazon/Linode jsou monitorovány poskytovateli zařízení.

Umístění

Datová centra ve Spojených státech, Evropě a Asii

LiveAgent ukládá data prostřednictvím hostingu ve více datových centrech na základě vaší preference nebo geografické polohy ve Spojených státech, Evropě a Asii. Zákazníci se mohou rozhodnout, zda chtějí mít své údaje o službách uloženy pouze v USA nebo pouze v Evropě..

Zabezpečení sítě

Naše síť je chráněna redundantními firewally, špičkovou technologií routerů, bezpečným přenosem HTTPS přes veřejné sítě a technologií detekce narušení či prevence sítě (IDS / IPS), které monitorují, popř. zároveň blokují, škodlivý provoz a útoky na síťové služby.

Zabezpečení sítě

Architektura

Bezpečnostní zóny v naší architektuře

Naše síťová bezpečnostní architektura se skládá z několika bezpečnostních zón. Citlivější systémy, jako např. aplikační servery a databázové servery, jsou chráněny v našich nejbezpečnějších zónách. Jiné systémy, jako jsou například vyrovnávací zařízení, se nacházejí v zónách odpovídajících jejich citlivosti, v závislosti na funkci, klasifikaci informací a riziku. 

Penetrační testy

Výzkum bezpečnosti prováděný třetí stranou

Kromě rozsáhlého interního skenovacího a testovacího programu spolupracuje LiveAgent také s experty na bezpečnost a výzkumnými pracovníky třetích stran, kteří provádějí bezpečnostní kontroly a rozsáhlé penetrační zkoušky.

Vyhledávání slabých míst

Sledování zranitelnosti

Bezpečnostní skenování sítě nám poskytuje spolehlivý přehled umožňující rychlou identifikaci neshodných nebo potenciálně zranitelných systémů.

Zmírnění DDoS

Zmírnění DDoS

Nejlepší dostupná infrastruktura slouží k ochraně a zmírnění dopadu útoků na internetovou či webovou stránku pokusem o její zahlcení (DDoS).

Šifrování

Šifrování komunikace

Komunikace mezi vámi a servery LiveAgent je zašifrována pomocí nejlepších dostupných protokolů HTTPS a Transport Layer Security (TLS) v rámci veřejných sítí.

Zotavení po havárii, zálohování a redundance

Provozujeme víceúrovňový systém pro zálohování a obnovu po havárii. Zálohy a zálohovací snímky téměř v reálném čase jsou prováděny v různých intervalech a v několika kopiích jsou bezpečně ukládány na různých serverech. Náš program obnovy po havárii zajišťuje, že v případě havárie zůstanou naše služby stále přístupné, popř. budou snadno obnovitelné.

Naše redundantní architektura eliminuje jediný bod selhání. V kombinaci s rozsáhlými zálohami zajišťujeme, že data zákazníků jsou replikována a tím pádem dostupná v různých produkčních systémech.

Google OAuth a Google Data

Jaké informace shromažďujeme? 
Shromažďujeme e-mailové adresy uživatelů Google.

Jak využíváme tyto informace?
Používáme je pro přístup k poštovní schránce uživatelů Google za účelem transformace e-mailů na tikety.

Jak sdílíme informace?
Informace nesdílíme se třetími stranami.

LiveAgent CZ s.r.o.
Zoubkova 548/45
Nový Lískovec
634 00 Brno
IČ: 07166753
DIČ: CZ07166753
© 2020 LiveAgent CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram